היא הציעה לי שמיכה, אך הראיתי לה שיש לי שמיכות ארוזות והיא ניצלה את ההזדמנות כדי לתת מבט מערבר לכך.
התחלתי לספר לה שהדבר האחרון שיכול היה לקרות לי זה שריפה... כי אני זהירה מאוד... וכי אני לא הולכת לחלק אחד של הבית בלי לכבות את הנר שדולק בחלק שאני עוזבת... אז היא הפנתה את גבה והייתי צריכה להפסיק לומר את זה, כי את זה משום מה היא לא רצה שאומר לה...